ORGEL FESTIVAL HOLLAND

1854003 ORGELFEST 985X197 01 DEF1

Algemene voorwaarden Muziek in Beeld wedstrijd

 • Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • Insteek van de wedstrijd is: laat je inspireren door het thema ‘muziek in beeld’.

Inzendingen

 • Deelnemers kunnen meedoen met een werk dat valt binnen de categorieën schilderij, beeldhouwwerk, tekening, fotografie, grafiek.
 • Inzendingen worden door de deelnemers als digitale afbeelding ingezonden.
 • Afbeeldingen van de kunstwerken worden door de deelnemers geüpload als jpeg-bestand. De bestandsgrootte is maximaal 1 MB (of 1024 KB) per afbeelding.
 • Inzendingen moeten vóór 5 mei binnen zijn bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • De inzender dient de maker van het kunstwerk te zijn en het dient een origineel werk te zijn.
 • Een deelnemer mag met maximaal drie werken aan de wedstrijd deelnemen.
 • Door de jury voorgeselecteerde kunstwerken worden tentoongesteld in Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar.
 • Het deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.

Jurering

 • De jurering is voorbehouden aan een door Orgel Festival Holland en Artiance (verder genoemd OFH/Artiance) samengestelde jury.
 • Het werk van door de jury voorgeselecteerde deelnemers wordt van 9 t/m 17 juni 2017 geëxposeerd in Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar. Het werk moet in die periode beschikbaar zijn voor expositie.
 • Door de jury voorgeselecteerde deelnemers worden uitgenodigd om op een nader te noemen datum naar de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar te komen. Mocht een door de jury voorgeselecteerde maker en/of een afgevaardigde van de maker niet op genoemde naar Grote Sint Laurenskerk kunnen komen, dan behoudt de organisatie zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander te selecteren.
 • Mocht OFH/Artiance een door de jury voorgeselecteerde maker niet kunnen bereiken voor nader te noemen datum, dan behoudt OFH/Artiance zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander te selecteren.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Overige voorwaarden

 • De deelnemer geeft toestemming om zijn/haar werk openbaar te maken, te verveelvoudigen en te (laten) publiceren op alle mogelijke wijzen. Dus zowel in print als elektronisch, in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden, of het nu gaat om redactionele uitingen of advertenties. De toestemming is onbeperkt in tijd, frequentie of territorium. Voor deze toestemming wordt geen vergoeding betaald.
 • De deelnemer geeft OFH/Artiance dus ook toestemming om zijn/haar werk rechtenvrij te (laten) publiceren op website en alle hieraan gelieerde websites, waaronder in ieder geval de websites van Artiance en Orgel Festival Holland
 • De deelnemer garandeert OFH/Artiance dat hij/zij beschikt over de exclusieve rechten van het ingezonden werk en dat het werk geen inbreuk maakt op enige rechten, waaronder die van intellectuele eigendom, van derden of jegens derden onrechtmatig is. De deelnemer vrijwaart OFH/Artiance voor alle aanspraken van derden daarover en vergoedt aan OFH/Artiance alle schade die OFH/Artiance als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt. Als blijkt dat de inzender niet dezelfde persoon is als de daadwerkelijke maker van het werk, wordt het werk uitgesloten van deelname.
 • De deelnemer garandeert OFH/Artiance dat eventuele geportretteerden hebben ingestemd met de portrettering, met de deelname aan deze wedstrijd en met de daarbij behorende voorwaarden.
 • De ingezonden werken mogen geen beledigende, grove, onterende en/of strafbare elementen bevatten. Evenmin mogen de werken elementen bevatten die de privacy of rechten van derden aantasten, die aanstootgevend, vulgair of obsceen zijn. Het is verboden werken in te sturen (met elementen) die strafbaar zijn en/of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven, zoals bijvoorbeeld lasterlijke, hatelijke, bedreigende en (kinder)pornografische werken.
 • Plagiaat en ander misbruik zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd.
 • Werken die kunnen worden aangemerkt als commerciële of wervende uiting (reclame) worden niet in behandeling genomen.
 • Medewerkers van OFH/Artiance zijn uitgesloten van deelname.
 • Alle toegelaten werken moeten bij aanlevering geschikt zijn ingelijst, voorzien zijn van een deugdelijk ophangsysteem en klaar zijn voor expositie.
 • OFH/Artiance aanvaardt geen enkele verantwoordelijk voor verlies of schade aan het werk tijdens de installatie of tijdens de tentoonstellingen. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor (de verzekering van) zijn/haar eigen werk.
 • Als een deelnemer in strijd handelt met deze voorwaarden behoudt OFH/Artiance zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.
 • Wie zijn/haar werk inzendt ten behoeve van deelname aan deze wedstrijd, geeft daarmee automatisch aan dat hij/zij alle voorwaarden zoals hierboven beschreven accepteert.
25,15,0,50,0
25,600,60,1,1500,1000,30,2000
90,300,1,0,12,25,50,0,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,30,15,5,0,0,0,3,0,0
Steun ons
Victorie Fonds
Prins bernard fonds
Flentrop
Rabobank
De Vest
Taqa cultuurfonds
Afas
VSBfonds
Vrienden vh orgel
Marcelis
Genootschap Physica
Ziekenhuis
Klop Orgelbouw
Bylandt
Fam. Bakker
Gem. Alkmaar
Berch Heemstede
DMP
Lijst2017
Artiance
Ruys
Dioraphte

Aanmelden Nieuwsbrief

Abonneren op de nieuwsbrief?

Vul onderstaand uw naam en e-mailadres in.
 

Deze website gebruikt cookies om het gebruik ervan voor u te optimaliseren.
Lees meer over hoe cookies op deze website worden ingezet en hoe deze door u in- of uitgeschakeld kunnen worden: cookie beleid
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het gebruik van deze cookies.
Akkoord